A Henkel eredményei stabil teljesítményt mutatnak a második negyedévben

A Henkel eredményei stabil teljesítményt mutatnak a második negyedévben

„Egy tartósan nehéz piaci környezetben a Henkel mindent egybevéve stabil teljesítményt nyújtott a második negyedévben. Ismét két számjegyű növekedést értünk el mind az árbevétel, mind az eredmény tekintetében. Ennek fő forrásai a stabil szerves árbevétel-növekedés, az előző évi felvásárlások és mindenekelőtt az erős USA-dollár voltak. A fejlődő piacok erős szerves árbevételt értek el, ismét átlagon felül hozzájárulva a növekedéshez” – mondta Kasper Rorsted, a Henkel igazgatóságának elnöke.

A Henkel 2015 első félévében nyújtott teljesítményéről szólva Rorsted kijelentette: „2015 első felében árbevételünket csaknem 1,1 milliárd euróval, több mint 9,1 milliárd euróra tudtuk növelni. 3,0 százalékos szerves árbevétel-növekedés, 16,2 százalékos korrigált árbevétel-arányos megtérülés (EBIT-marzs) és az elsőbbségi részvények korrigált hozamának 12,3 százalékos növekedése mellett jó úton vagyunk a teljes évre vonatkozó előrejelzés teljesítése felé.”

A 2015-ös pénzügyi évről nyilatkozva Rorsted hozzátette: „A jelenlegi nehéz globális gazdasági környezet fennmaradására számítunk. A piac továbbra is nagyon változékony marad. Ebben az összefüggésben a gyorsaság és a rugalmasság kiemelten fontosak a siker érdekében. Ezért folytatjuk struktúráink és folyamataink alakítását, egyszerűsítését és felgyorsítását a változó piaci körülményeknek megfelelően.”

A Henkel megerősítette 2015-re vonatkozó előrejelzését

A kihívásokkal teli környezet ellenére Rorsted megerősítette a teljes évre vonatkozó előrejelzést: „3 és 5 százalék közötti szerves árbevétel-növekedést várunk a 2015-ös pénzügyi évben. Várakozásaink szerint a korrigált árbevétel-arányos megtérülés 16 százalék körüli értékre nő, míg a növekedés az elsőbbségi részvények korrigált hozamában megközelítően 10 százalékos lesz.”

Az árbevétel és az eredmény alakulása 2015 második negyedévében

2015 második negyedévében az árbevétel ismét két számjegyű növekedést ért el, 13,5 százalékkal 4,695 milliárd euróra nőtt. A pozitív árfolyamhatások 7,3 százalékos értékével korrigálva az árbevétel-növekedés 6,2 százalékos volt. A szerves árbevétel-növekedés – amely nem tartalmazza az árfolyamhatások és a felvásárlások/befektetés-megszüntetések hatását – 2,4 százalékos volt.

A Laundry & Home Care üzletág stabil, 4,3 százalékos szerves árbevétel-növekedést ért el. A Beauty Care üzletágban a szerves árbevétel 1,9 százalékkal nőtt. Az Adhesive Technologies üzletág szerves árbevétel-növekedése 1,7 százalékos volt.

Az egyszeri bevételek, egyszeri költségek és átszervezési kiadások hatásának kiszűrésével a korrigált üzemi eredmény 14,0 százalékkal emelkedett, 674 millió euróról 768 millió euróra. Az üzemi eredmény (EBIT) 21,4 százalékkal, 589 millió euróról 715 millió euróra nőtt.

A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 0,1 százalékponttal 16,4 százalékra nőtt. Az árbevétel-arányos megtérülés 1,0 százalékponttal, 14,2 százalékról 15,2 százalékra növekedett.

A pénzügyi műveletek eredménye -11 millió euró, ez megegyezik az előző év azonos negyedévében elért szinttel. Az adókulcs 24,6 százalék volt (az előző év azonos negyedévében 22,8 százalék volt).

A negyedévi adózás utáni korrigált eredmény a kisebbségi részesedések levonása után 11,8 százalékkal, 499 millió euróról 558 millió euróra nőtt. A negyedévi nettó eredmény 19,1 százalékkal, 446 millió euróról 531 millió euróra emelkedett. A 10 millió euró összegű kisebbségi részesedések levonása után a negyedévi nettó eredmény 521 millió euróra nőtt (2014 azonos negyedévében 441 millió euró volt).

Az elsőbbségi részvények korrigált hozama (EPS) 11,2 százalékkal, 1,16 euróról 1,29 euróra emelkedett. Az elsőbbségi részvények hozama 1,02 euróról 1,20 euróra nőtt.

A nettó forgótőke árbevételhez viszonyított aránya az előző év azonos időszakához képest 0,6 százalékponttal, 6,6 százalékra nőtt. A növekedést elsősorban felvásárlások és árfolyamhatások okozzák.

Jó üzleti teljesítmény 2015 első félévében

2015 első félévében a Henkel árbevétele jelentősen, 1,059 milliárd euróval 9,125 milliárd euróra nőtt. Ez 13,1 százalékos növekedés 2014 első félévéhez viszonyítva. Az árfolyamhatások kiszűrése után az árbevétel növekedése 6,5 százalékos volt. A szerves árbevétel-növekedés – amely nem tartalmazza az árfolyamhatások és a felvásárlások/befektetés-megszüntetések hatását – 3,0 százalékos volt, amihez a Henkel valamennyi üzletága stabil teljesítménnyel járult hozzá.

A korrigált üzemi eredmény 182 millió euróval, 1,293 milliárd euróról 1,475 milliárd euróra nőtt (14,0 százalékos növekedés). A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 16,0 százalékról 16,2 százalékra nőtt.

A féléves adózás utáni korrigált eredmény a kisebbségi részesedések levonása után 12,3 százalékkal, 951 millió euróról 1,068 milliárd euróra nőtt.

Az elsőbbségi részvények korrigált hozama (EPS) 12,3 százalékkal, illetve 0,27 euróval, 2,20 euróról 2,47 euróra emelkedett.

A Henkel 2015. június 30-i nettó pénzügyi pozíciója -634 millió euró volt (2014. december 31-én -153 millió euró volt). A 2014. év végi pozícióhoz képest a változást elsősorban az osztalékfizetés okozta.

Az üzletágak teljesítménye 2015 második negyedévében

A Laundry & Home Care üzletág ismételten nyereséges növekedést ért el 2015 második negyedévében. A szerves árbevétel 4,3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, jobb teljesítményt nyújtva a legfontosabb piacoknál. Ez további piaci részesedés megszerzését eredményezte. A nominális árbevétel ismét két számjegyű növekedéssel, 15,3 százalékkal, 1,314 milliárd euróra emelkedett (2014 azonos negyedévében 1,139 milliárd euró volt).

A stabil szerves árbevétel-növekedés fő mozgatórugója a fejlődő piacok teljesítménye volt, amelyek ismét nagyon erős fejlődést mutattak. Mind a kelet-európai, mind a latin-amerikai régió két számjegyű növekedést ért el. Az afrikai/közel-keleti régióban stabil volt a növekedés. A fejlett piacokon a szerves árbevétel-növekedés pozitív volt. Ez elsősorban a pozitív nyugat-európai teljesítménynek, főleg a stabil németországi növekedésnek köszönhető. Az észak-amerikai régióban pozitívan alakult az árbevétel egy olyan üzleti környezetben, amelyet ismét a kiélezett verseny jellemzett.

A Laundry & Home Care üzletág korrigált üzemi eredménye jelentősen, 18,6 százalékkal, 225 millió euróra nőtt. A 17,1 százalékos korrigált árbevétel-arányos megtérülés 2014 második negyedévéhez képest jelentősen, 0,5 százalékponttal nőtt. Az üzemi eredmény is jelentősen, 23,6 százalékkal, az előző év azonos negyedévében elért 160 millió euróról 198 millió euróra nőtt.

A Beauty Care üzletág szintén folytatta nyereséges növekedését 2015 második negyedévében. Az 1,9 százalékos szerves árbevétel-növekedés ismét meghaladta a releváns piacok növekedését és további piaci részesedés megszerzését eredményezte. A nominális árbevétel jelentősen, 12,2 százalékkal, 1,006 milliárd euróra nőtt (2014 azonos negyedévében 897 millió euró volt); ezzel a negyedéves árbevétel most először haladta meg az 1 milliárd eurós mértéket.

Nagyon erős szerves árbevétel-növekedés mellett folytatódott az üzletág sikeres fejlődése a fejlődő piacokon. Mind az ázsiai (Japán nélkül), mind a latin-amerikai régió ismét két számjegyű növekedést ért el. A kelet-európai régió árbevétel tekintetében erős teljesítményt nyújtott, az afrikai/közel-keleti régió pedig pozitív szerves árbevétel-növekedést ért el. A fejlett piacokon az üzleti tevékenységre továbbra is a negatív piaci környezet, valamint az éles ár- és promóciós verseny gyakorolt hatást. A nyugat-európai régió teljesítménye miatt itt az árbevétel az előző év azonos negyedévében elért szint alatt maradt. A kihívásokkal teli környezet ellenére az észak-amerikai régióban stabilan nőtt az árbevétel. Az ázsiai és csendes-óceáni régió fejlett piacai pozitív szerves árbevétel-növekedést értek el.

A Beauty Care üzletág korrigált üzemi eredménye jelentősen, 14,7 százalékkal, 166 millió euróra nőtt az előző év azonos negyedévéhez képest. A korrigált árbevétel-arányos megtérülés 0,3 százalékponttal nőtt, most először elérte a 16,5 százalékot. Az üzemi eredmény 17,6 százalékkal, 158 millió euróra emelkedett.

Az Adhesive Technologies üzletág 1,7 százalékos szerves árbevétel-növekedést ért el a második negyedévben. A nominális árbevétel 13,3 százalékkal, 2,343 milliárd euróra nőtt (az előző év azonos negyedévében 2,069 milliárd euró volt).

A fejlődő piacokon stabilan nőtt a szerves árbevétel. Az afrikai/közel-keleti régió nagyon erős növekedést ért el. A latin-amerikai régióban erős volt a növekedés, az ázsiai régióban (Japán nélkül) pedig pozitívan alakult az árbevétel. A kelet-európai régió is pozitív teljesítményt nyújtott a régió egyes részeiben fennálló nehéz politikai helyzet ellenére. Összességében a szerves árbevétel pozitív képet mutatott a fejlett piacokon. Az ázsiai és csendes óceáni régió fejlett piacain nagyon erős volt a növekedés és a nyugat-európai régióban pozitívan alakult az árbevétel. Az észak-amerikai régióban azonban a szerves árbevétel némileg az előző év azonos időszakában elért szint alatt maradt.

Az Adhesive Technologies üzletág korrigált üzemi eredménye 2014 második negyedévéhez képest 9,9 százalékkal, 398 millió euróra nőtt. A 17,0 százalékos korrigált árbevétel-arányos megtérülés az előző év azonos időszakában elért magas szint alatt volt. Az üzemi eredmény 12,2 százalékkal, 388 millió euróra nőtt.

A régiók teljesítménye 2015 második negyedévében

A nyugat-európai régióban 7,9 százalékkal, 1,564 milliárd euróra nőtt az árbevétel. Az éles versenyhelyzettel jellemzett piaci környezetben a szerves árbevétel elérte az előző év azonos időszakának szintjét. Míg a dél-európai országokban, Franciaországban és Németországban pozitívan alakult az árbevétel, az észak-európai országokban és Svájcban csökkent. A kelet-európai régió árbevétele 707 millió eurót tett ki, szemben az előző év azonos negyedévében elért 739 millió euróval. Mindazonáltal, a nehéz piaci környezet ellenére erős, 5,5 százalékos volt a szerves árbevétel-növekedés. Ennek fő forrása az oroszországi, törökországi és lengyelországi üzleti tevékenység volt. Az afrikai/közel-keleti régióban az árbevétel 287 millió euróról 342 millió euróra nőtt. Bár a politikai helyzet egyes országokban továbbra is hatással volt a növekedésre, a szerves árbevétel 4,4 százalékkal nőtt.

Az észak-amerikai régióban 703 millió euróról 934 millió euróra nőtt az árbevétel. A szerves árbevétel-növekedés 0,3 százalékos volt. A latin-amerikai régióban az árbevétel 12,7 százalékkal, 292 millió euróra nőtt. A szerves árbevétel-növekedés 8,4 százalékos volt. A nagyon erős növekedéshez elsősorban Mexikó teljesítménye járult hozzá. Az ázsiai és csendes-óceáni régióban 666 millió euróról 826 millió euróra nőtt az árbevétel. A szerves árbevétel-növekedés 3,7 százalékos volt. A stabil szerves növekedés forrása elsősorban a kínai, japán és indiai üzleti tevékenység volt.

A kelet-európai, afrikai/közel-keleti, latin-amerikai és ázsiai (Japán nélkül) régiók fejlődő piacain az árbevétel jelentősen, 11,0 százalékkal, 2,047 milliárd euróra nőtt. Valamennyi üzletág hatására a szerves árbevétel 5,1 százalékkal növekedett és ismét átlagon felül járult hozzá a Henkel-csoport szerves árbevétel-növekedéséhez. 2014 második negyedévéhez képest a fejlődő piacokról származó árbevétel aránya kismértékben, 44 százalékra csökkent. A fejlett piacokon a szerves árbevétel 0,4 százalékkal nőtt, elérve a 2,617 milliárd eurót.

Előrejelzés 2015-re

A Henkel továbbra is 3 és 5 százalék közötti szerves árbevétel-növekedést vár a 2015-ös pénzügyi évben. A Henkel arra számít, hogy az Adhesive Technologies és a Laundry & Home Care üzletágak mindegyike ebbe a tartományba eső szerves árbevétel-növekedést ér el. A Beauty Care üzletág esetében a Henkel mintegy 2 százalékos növekedést vár. A Henkel továbbra is a fejlődő piacokról származó árbevétel részesedésének stabil fejlődésére számít. A Henkel várakozásai szerint a 2014-es adatokkal összehasonlítva a korrigált árbevétel-arányos megtérülés (EBIT-marzs) 16 százalék körüli értékre nő, a növekedés az elsőbbségi részvények korrigált hozamában pedig megközelítően 10 százalékos lesz.

* Az egyszeri költségek/bevételek és átszervezési kiadások hatásának kiszűrésével